Hemoroid
Anal Hastalıklar Tanı Tedavi

Her hemoroid hastasına kolonoskopi yapılmalı mıdır?

Hemoroid hastalığı, ülseratif kolit, anal fissür, bağırsak kanseri gibi başka hastalıklarla birlikte seyredebileceğinden, risk faktörü varlığında kolonoskopi istenebilir. Ancak her hastaya kolonoskopi yapılmaz.