Hemoroid
Anal Hastalıklar Tanı Tedavi

Anal apsenin ortaya çıkmasındaki risk faktörleri nelerdir?

  • Anal bölgeye uygulanmış cerrahi girişimler
  • Anal bölge travması
  • Anal fissür-fistül varlığı
  • Daha önce geçirilmiş anal apse hikayesi
  • Uzun süreli ishal