Hemoroid
Anal Hastalıklar Tanı Tedavi

Anal apse boşaltıldıktan sonra fistül gelişir mi?

Absesi olan hastanın hekime geç başvurması, apsenin yetersiz tedavisi ve apsenin yerleşim yeri fistül oluşum riski açısından önemlidir. Anal apsesi olan hastaların %30'unda fistül oluşumu görülür.