Hemoroid
Anal Hastalıklar Tanı Tedavi

Hemoroid Tedavisinde Lazer

Hemoroid tedavisinde lazer özellikle 1. ve 2.evre olgularda oldukça etkili olmaktadır.Tedavinin uygulaması oldukça kolay ve hasta uyumu yüksektir.Biz 1. ve 2. evre hemoroidlerde lazeri oldukça sık kullanmaktayız.3. ve 4. evre hemoroidlerde lazer eksizyon amaçlı kullanılabilir ancak biz bu vakalarda daha çok ligaşure ve yüksek firekanslı ses dalgası kullanan cihazı tercih etmekteyiz.Lazer tedavisi sırasında anestezi ihtiyacı olmamakta hasta tedavi sonrası normal hayatına hemen dönebilmektedir.Uygun vakalarda alınan sonuçlar oldukça başarılıdır.